Operasjon Lakafant

Vågendagen - Karmsund avis

29. Mai 2013. Intervju og to sanger på Radio 102

http://www.radio102.no/2013/05/karolines-tur-na-16m-57s/

Radio 102

Her kan du sjå intervju med meg hos Torsdagsfesten fra Jimmy Legs

http://tvh.no/platedebuterer-pa-norsk/kultur/30683

Torsdagsfesten fra Jimmy Legs

Her kan du sjå intervju med meg hos Torsdagsfesten fra Jimmy Legs

http://tvh.no/platedebuterer-pa-norsk/kultur/30683