31. okt, 2014

Eit skrivande menneske

Eg er eit skrivande menneske,
full av tankar
om både det trulege og det utrulege.
Det er aldri stilt i mitt hovud, d
et poppar opp idear når eg minst anar det.

 

Nokre gonger MÅ eg
skriva det ned
i den augneblinken
ideen kjem

 

Andre gonger derimot
sit det skrivande ordet
så langt inne
at eg er sikker 
- dette er berre tull

 

Men i gylne augneblink
kjenner eg at det 
betyr ingenting
om orda kjem
- nå eller då

 

Orda kjem dei
når berre tida 
er moden

 

© Karoline Taraldsøy