6. nov, 2014

Eit rikt liv

Å gi av seg sjølv er
- å gleda seg sjølv

 

Godhet
- og omtanke
for sine 
medmennesker
- gir eit lukkeleg liv

 

Dårlige dager
- blir bedre
av å gi seg sjølv
- eit smil

 

Å dela av 
- eiga godheit
gir eit
- rikt liv

© Karoline Taraldsøy