5. jan, 2015

Komponering

I min skalle så titt
eg kan høyra eit knirk
Ein sang som vil leve
- og ikkje kan vente

 

Komponering av låt
er'kje nåke eg spår
Av seg sjølv kjem den ei 
- Sjølv om det hadd' vert greit

 

Både tekstar og ord
systematisk satt opp
Når eg nesten har fnatt
- blir dei livgitt ei natt

 

I natta sitt mørke
eg kjenner eg lever
I natt skal eg skrive
mitt hjerte får kvile

 

© Karoline Taraldsøy