29. sep, 2016

Å velge

 Eg VELGER å være takknemlig for livet mitt

- sjølv om ikkje alle dager er like gode

Eg VELGER å være glad kvar dag

- sjølv om eg ikkje alltid er like fornøyd med alt rundt meg

Eg VELGER å være positiv

- sjølv om ikkje alt som skjer rundt meg er positivt

Eg VELGER å jobbe meg opp

- sjølv om eg er nede

 

Eg VELGER å fokusere på ting som gjer meg godt

- istaden for å dvele ved det vonde

Eg VELGER å ha eit godt liv

- sjølv om eg har tunge stunder

Eg VELGER å ha fokus på det som gjer meg godt

- det vonde kjem av seg sjølv og er som regel forbigåande

Eg VELGER å bruke tid på glede, positivitet, optimisme, takknemlighet, godhet

- fordi eg vil ha det godt og nektar å la negativiteten bestemme 

 

❤Takknemlig for livet mitt❤