Eg oppdaterer fortløpande mine offentlige speleoppdrag. Veit du om ein stad du kan tenke deg at eg skal koma og spela? Ta kontakt:) 

 

 

 

 

 

 18-31. JUL.   Privat arr.

 

  3.  SEPT.     Privat arr.  
17.  SEPT.     Privat arr.

26.  NOV.      Privat arr.